Željko Đurović

Rođen 1956. u Danilovgradu. Studije slikarstva, kao i postdiplomske studije završio je na FPU u Beogradu. Član je ULUS-a i Ex-libris društva iz Beograda i internacionalne grupe umetnika LIBELLULE iz Francuske. Radi kao vanredni profesor na FILUM-u u Kragujevcu, gde predaje crtanje i slikanje.

Već pri prvom pogledu na Đurovićeve panteistički ozarene slike, mi se suočavamo sa neobičnim kolorističkim fluorescencijama, sa erupcijama intenzivnih, bengalski jakih protuberanci koje nam, naprosto, zabljenu sva čula. U prvom suočavanju sa kolorističkim svetom ovog umetnika, osetićemo kako je njegov opsesivni svet sugestivan, moćan, toplinski. Tek potom otkrivamo umetnikov afinitet prema skrovitom, fantastičnom, čudesnom, te opsesivnu zaokupljenost tajanstvenim razmerama ženskog tela.

Dragan Jovanović Danilov

Leave a Reply

Close Menu