Ratko Lalić

Rođen 1944. u Dolipolju kod Viskog. Diplomirao i magistrirao na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. Radio kao redovni profesor na Akademiji likovnih umetnosti u Sarajevu gde ga zatiče rat. Redovni je profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Izlaže od 1969. godine. Član je ULUS-a. Dobitnik je više značajnih nagrada za stvaralaštvo. Živi i radi u Beogradu.

Već na samom početku Lalić je značajni akter savremenog srpskog i jugoslovenskog slikarstva, a Đorđe Kadijević ga je čak označio kao jednog od najznačajnijih pokretača slikarstva nove figuracije u nas. Tokom trodecenijskog perioda Lalić će ostati posvećenik realizma i slikarstva prizora. No, Lalićev realizam poseduje zaseban pikturalni senzibilitet i snažan poetski naboj. Svi njegovi motivi odabrani u inventarijumu “velikih slikarskih tema” i uvek su motivski i personifikacijski vezani za prirodu, posvećeni su njenoj lepoti i njenoj moći. Slika je, međutim, za Ratka Lalića – priroda za sebe. Njen organizam je ostvaren autentikom likovnih elemenata; slika je definisana interpretacijski verno, preciznom ali senzibilnom linijom, svežom i inventivnom bojom koja je harmonizirana u jedinstvenu kolorističku atmosferu.

Sava Stepanov

Leave a Reply

Close Menu