Petar Omčikus

Rođen u Sušaku, Rijeka. Studirao kod Ivana Tabakovića na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. Član ULUS-a, Zadarske grupe i Srpske akademije nauka i umetnosti. Dobitnik značajnih nagrada i priznanja. Živi u Parizu.

Omčikus se afirmiše kao figurativni slikar sa karakteristikama ekspresionističkog izraza. On tematizuje sadržaje motiva životne svakidašnjice i prizore sa scene aktuelnih zbivanja u društvu. Strastan osećaj za boju i izražena gestuoznost poteza širokom četkom odražavaju Omčikusov impulsivni, mediteranski temperament.

Đorđe Kadijević, tekst peuzet iz: 
Živojin Ivanišević (ur.), Antologija srpskog slikarstva druge polovine XX veka / 
Serbian Painting Anthology of Second half of the Twentieth Century (5. izdanje),Beograd: Pariskikrug, 2011, 96.

Leave a Reply

Close Menu