Nova monografija “DOLOVAČKI” slikara Vasilija Dolovačkog

Monografija Vase Dolovačkog u izdanju Pariskog kruga, naslovnica

Nova monografija “DOLOVAČKI” slikara Vasilija Vase Dolovačkog objavljena je prošle, 2018. godine, u izdanju Pariskog kuga. 

U Predgovoru monografije slikar je naveo razlog objavljivanja knjige:

Uzrok nastajanja nove monografije su slike i crteži koji su nastali nakon objavljivanja prethodne. Оsim novih radova, koji su sabrani u ovom izdanju, nalazi se jedan broj reprezentativnih slika iz prethodne monografije. Reprodukovana dela prate i tekstovi Dragana Jovanovića Danilova, Srete Bošnjaka i Dejana Đorića.

O samoj slikarskoj veštini, uz kratki kritički osvrt na stanje slikarstva i umetnosti uopšte, nekoliko reči ispisao je umetnik na samom početku monografije:
Za onoga ko poseduje dar i veštinu nije velik problem naslikati dva oka, nos i usta pa dobiti iluziju lica ljudskog. Veliki je problem kako naslikati onaj damar i sokove ispod same pojavnosti lica, odnosno istinski oživeti onoga koga slikamo. To je ona večita Pigmalionova težnja da se oživi umetničko delo. Takve stvari se nigde ne mogu naučiti. Za njima se traga. To važi kako za lice ljudsko tako i za objekte, predmete i prostore na našoj slici. Blagosloveni su oni trenuci kada se, samo na momenat, oseti Božanska životvorna iskra na vrhu naše četke. Nažalost, sve je manje slikara koji tragaju za takvom istinitošću, a u savremenoj umetničkoj praksi novih medija da i ne govorimo.
Monografija sadrži 181 reprodukciju, biografiju slikara, spisak nagrada, popis samostalnih izložbi i značajnijih grupnih izložbi, kao i fotografije iz života umetnika.
Ovom prilikom želim izraziti zahvalnost mr Živojinu Ivaniševiću i galeriji “Pariski krug” na velikom trudu kako u sferi izdavaštva, tako i na svekolikim naporima u prezentaciji slike na ovim prostorima, uprkos pokušajima da se samo slikarstvo u ovom vremenu minimizira.
– Vasilije Vasa Dolovački
Izdavanje knjige pomoglo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.
Close Menu