Ljuba Popović

Rođen 1934. u Tuzli. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Valjevu. Akademiju likovnih umetnosti sa specijalnim tečajem završio u Beogradu. Od 1960. izlaže sa poznatom grupom „Mediala”. Od 1963. sve do smrti 2016. živeo i radio u Parizu.
Pošto je prošao kroz više razvojnih stvaralačkih faza čiju su suštinu dobri poznavaoci njegovog obimnog opusa odredili kao raspadanje u smrti ili erosu, Ljubomir Popović Ljuba je tokom dve-tri minule decenije izgradio jednu posve osobenu slikarsku poetiku čiju estetičku bit, doista, nije lako definisati. Zato je neosporno u pravu Milenko Radović, autor monografske studije „Ljuba Popović ili Prizivanje svetlosti”, kada zapaža da je on „…pominjan kao pripadnik Mediale, zatim nadrealističkog, fantastičnog ili metafizičkog slikarstva…”, odnosno da je u nekim ekstremnim slučajevima dovođen u vezu sa izvesnim paranaučnim ili kvazi mističnim sistemima ili da su ga proglašavali za uspešnog tumača egzistencijalnih ljudskih teskoba, itd. (…) Ukratko, postaje jasno da se zreli Ljuba opredelio za jedan vid novog simbolizma, da se otisnuo na put koji vodi ka totalnom slikarstvu, ka slici u kojoj je svaki detalj ravan celini ili je celina sama po sebi.
Nikola Kusovac, tekst preuzet iz:  Živojin Ivanišević (ur.), Antologija srpskog slikarstva druge polovine XX veka /  Serbian Painting Anthology of Second half of the Twentieth Century (5. izdanje), Beograd: Pariski krug, 2011, 142–144.

Pogledajte emisiju o Ljubi Popoviću (klikom na fotografiju), u izdanju Pariskog kruga,
kada je umetnik vrlo direktno govorio o umetnosti, kulturi, politici,
SANU i o opštem društvenog stanja u Srbiji.

Leave a Reply

Close Menu