Antologija srpskog slikarstva XX i početkom XXI veka

“U predgovoru jednog od prethodnih izdanja Sreto Bošnjak je zapazio da je umetnost živo tkivo koje se stalno menja i razvija, te se tokom svih ovih godina nametnula potreba menjanja i dopunjavanja antologije koja omogućuje nova i kompleksnija zaključivanja. U tom smislu, izdavač i troje antologičara, prethodnim i ovim novim izdanjem, nastoje da precizno ukažu na odista relevantne opuse u srpskom slikarstvu našeg doba.” – Sava Stepanov

Close Menu