Nova monografija "LJUBA (izbor radova 1953/2016)"
Izdavaštvo - Knjige

Potreba da se u jednoj monografiji nađu referentni tekstovi istoričara umetnosti, likovnih kritičara, književnika, filozofa, kao i samog slikara - inspirisala je priređivača ove monografije da, nakon više od šest decenija stvaralaštva Ljube Popovića, takvu jednu monografiju i objavi. Prikaz čitavog opusa Ljube Popovića uređen je u hronološkom nizu.