Monografija "MILETIĆ: Romantični svet slike / Romantic world of a painting"
Izdavaštvo - Knjige

Tekstove su napisali naši poznati istoričari umetnosti i likovni kritičari.

Monografiju je likovno oblikovao sam autor, a izdata je u saradnji "Pariskog kruga" i RTS-a 2016. godine, a generalni distributer je Službeni glasnik.