Dado Đurić
Slikari - Dado Djurić

alt

Rođen 1933. u Cetinju. Završio Akademiju za likovne umetnosti u Beogradu 1956. Iste godine se seli u Pariz i tamo živi i radi. Jedan je od osnivača grupe „Mediala”.

„Ne samo po tome što kao crtač, slikar i grafičar pripada koliko vremenu Jeronima Boža, toliko i slikarstvu budućnosti, ili što je u svoje delo uneo iskustvo avangarde (kolaži, objekti, skulpture i ambijentalne celine, bliski neodadi i postmodernim instalacijama). Ono utemeljeno, što prožima njegovu higijenu užasa, nostalgiju za astralnim demonima, što venčava taj likovni pakao, plavi bestijarij sa, kako je primetio Ernest Fuks, devičanskim, nebeskim svetlostima, nežnošću Mediterana, jeste sam Dadov duh, sav u magiji ekstrema.” (Dejan Đorić, tekst preuzet iz: Živojin Ivanišević (ur.), Antologija srpskog slikarstva druge polovine XX veka / Serbian Painting Anthology of Second half of the Twentieth Century (5. izdanje), Beograd: Pariski krug, 2011, 138-140.)