Dragan Stojkov

Rođen 1951. u Somboru. Akademiju likovnih umetnosti završio u Veneciji. Samostalno izlaže od 1971. godine. Član je ULUS-a. Dobitnik značajnih nagrada za slikarstvo. Živi i radi u Somboru.

Stojkov je tipičan predstavnik naše postmoderne slikarske prakse u svim oblicima njene zavisnosti od duha moderne koja je, uprkos bezbrojnim promenama na planu ideja i modela slikarskog izraza, sačuvala jednu bitnu osobinu koja se iskazuje kao instrumentalna kategorija medija slikarstva (kao tehnike, tehnologije, materije). Sklon eksperimentu i istraživanju formalne i semantičke dimenzije likovnog jezika, on se okušao u više aktuelnih likovnoumetničkih situacija, od apstrakcije do hiperrealističke figuracije, od metafizičkih projekcija onostranih oblika stvarnosti do surealističkih traganja za tamnim stranama bića.

Leave a Reply

Close Menu